Bane v Zlatej Idke

História obce. Náučný chodník. Mikuláš Svajczer. Banský archív. Mapy baní.

Zameranie stránky Nová stránka.

Svoju stránku o baniach sťahujem na nový server. Nové príspevky budem uverejňovať len na novej stránke.

Stránka bola vytvorená pre potreby turistov, ktorí majú k dispozícii GPS a by chceli poznať niektoré objekty z bohatej baníckej minulosti Zlatej Idky. Z parkoviska pri ihrisku je polovička objektov uvedených v náučnom chodníku dosiahnuteľná v rámci hodinovej prechádzky a do blízkosti všetkých sa dá dostať na bicykli. Cestou natrafíte aj na iné štôlne, ktoré objavíte najskôr podľa haldy pred ňou.

Poznámka:

Táto stránka je amatérsky vytvorená len na základe návodu cez net, počas čakania na zahojenie zranenej nohy. V prípade, že budete mať z niektorej lokality pekný záber tak mi ho pošlite a ja to dám na stránku.

Mail: pecuchoto@gmail.com